Polityka Prywatności - Sklep ETMX.EU, automatyka przemysłowa

Polityka

 1. Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem z niniejszego sklepu internetowego (zwanego dalej: Serwisem) działającego pod adresem http://sklep.etmx.eu (dalej zwanego: Serwis) przetwarzane są przez STARLIGHT KRZYSZTOF WERNICKI (zwanego dalej: Usługodawca) z siedzibą w Zielonce, przy ulicy Sienkiewicza 5, numer NIP: 5213346943, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:
  1. Klientów Serwisu oraz
  2. innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach ww. Serwisu, osób kontaktujących się z Usługodawcą w jakimkolwiek innym celu (zapytania, komentarze itd.).
 3. Dane osobowe, które poprzez Serwis Klient powierza Usługodawcy, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:
  1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień;
  2. w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru);
  3. w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji marketingowych dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę również w celu przekazywania informacji o Serwisie, ofercie i promocjach. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
 4. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu, a nie będących Klientami przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
  1. dostosowania Serwisu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
  2. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  3. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
  4. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. Serwisu.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Serwisie.
 6. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, kontaktując się w tym celu z Usługodawcą. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach, Klient traci możliwość korzystania z nich.
 7. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta lub tej osoby.
 9. Usługodawca dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony danych. W szczególności, połączenie z Serwisem jest szyfrowane protokołem SSL (Secure Socket Layer), który jest oparty na zaawansowanej technologii kryptograficznej szyfrowania transmisji danych.
 10. Podjęte przez Usługodawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 11. Dbamy też o bezpieczeństwo Państwa pieniędzy. Płatności on-line, które są dostępne w naszym serwisie, są przeprowadzane za pośrednictwem zewnętrznej firmy obsługującej płatności elektroniczne i powszechnie ocenianej jako zaufana.